Linki

+ Linki

w3c


Valid HTML 4.01 Transitional

Ogldasz odpowiedzi wyszukane dla hasa: Umowa przedwstępna sprzedaży

Temat: Śmierć Sprzedającego - prawa Kupującego
Śmierć Sprzedającego - prawa Kupującego
Witam
Zamierzam kupić mieszkanie od osoby, która ma problem z alkoholem. Mieszkanie
jest własnościowe, właściciel jest jedyną osobą, która ma prawo do mieszkania,
nie ma Księgi Wieczystej, nabył je w drodze spadku po matce. Sprawdziłam stan
prawny, dokumenty spółdzielni. Chcemy podpisać umowę przedwstępna sprzedaży u
notariusza i wpłacić zadatek, jednocześnie podając termin miesiąca na
zapłacenie reszty kwoty i spisanie umowy sprzedaży. Sprzedający jak już
wspomniałam ma problem z alkoholem i obawiam się czy po otrzymaniu zadatku nie
zniknie w ciągu alkoholowym i nie przydarzy mu się jakiś wypadek losowy. Jak
wygląda dalsze postępowanie w przypadku jego ewentualnego zejścia? Właściciel
ma dwoje małoletnich dzieci oraz żonę, z którą nie żyje, aczkolwiek nie mają
rozwodu. Czy pozostałą kwotę moge wpłacić na konto dzieci, czy też może
ustanowionego dla nich kuratora, czy może należy czekać na przeprowadzenie
postępowania spadkowego na rzecz dzieci? Tak jak pisałam mieszkanie dostał w
spadku i żona nie ma do niego prawa.
Bardzo proszę o poradę.
Z poważaniem
Katarzyna Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Wykup "za grosze" i przekazanie synowi
Ustanowienie odrębnej własności lokalu w wyniku przekształcenia wiąże się z
koniecznością założenia dla lokalu księgi wieczystej. Nie można natychmiast po
podpisaniu aktu notarialnego sprzedać go lub darować, gdyż wpis do księgi
wieczystej jest czynnością tworzącą odrębną własność lokalu w sensie prawnym. Do
tego momentu nie ma w zasadzie możliwości skutecznego rozporządzania lokalem.
Można zawrzeć oczywiście umowę przedwstępną sprzedaży bądź darowizny, ale samo
zawarcie takiej umowy nie przenosi własności lokalu na nabywcę. W Pani przypadku
należy poczekać , aż sąd założy księgę i przyśle teściowej zawiadomienie o tym
fakcie. Koszty są zależne od wartości mieszkania i poda je Pani notariusz,
któremu zleci Pani sporządzenie umowy.

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Sprzedaż mieszkania - umowa bez notariusza.
Pisemna umowa przedwstępna sprzedaży jest ważna. Jeśli ustalili Państwo, że
wpłacona kwota 5 % jest zadatkiem, to w przypadku „zerwania” umowy z Pani strony
- będzie Pani zobowiązana do zwrotu kupującym podwójnej kwoty. W przypadku
zgodnego rozwiązania umowy (dwie strony muszą tego chcieć) zwraca się zadatek we
wpłaconej kwocie. Proponuję spotkać się z kupującymi i zapytać czy są
zdecydowani kupić, a następnie (jeśli są zdecydowani) zażądać sztywnego
ustalenia terminu zawarcia umowy (oczywiście pisemnie). Jeśli kupujący nie będą
chcieli ustalić terminu, wtedy na nich przechodzi „wina” zerwania umowy. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: czy umowa przedwstępna jest obowiązkowa?
korra1 napisała:

> Witam. Mam zamiar kupic działkę rolną o wartosci 80 tys i przeraża
> mnie płacenie w sumie 2x za notariusza. Raz przy umowie
> przedwstępnej a później przy finalnej.Czy nie mozna po prostu
> podpisać umowy u notariusza o zakup działki?

soemi napisała:

> Umowa przedwstępna nie musi być spisana u notariusza.

Przedwstępna nie, ale w przypadku nieruchomości rolnej muszą i tak
być swie umowy: Warunkowa umowa sprzedaży (którą notariusz wysyła do
Agencji Nieruchomości Rolnych, żeby Agencja określiła, czy chce czy
nie chce skorzystać z ustawowego prawa pierwokupu) oraz - po
uzyskaniu odpowiedzi z Agencji, że nie korzysta z prawa pierwokupu
dopiero umowa przenosząca własność.

Takie są przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnej i obejść
się ich nie da. Gdyby dodać do tego umowę przedwstępną (ale nie ma
konieczności), to będą trzy umowy w kolejności:

1. przedwstępna umowa sprzedaży
2. warunkowa umowa sprzedaży
3. umowa przeniesienia własności.

korra1 napisała:
>
> jakie są wyjatki?

Wyjątki od warunkowej: jeżeli osoba nabywająca nieruchomość rolną
jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne w tej samej gminie, w
której znajduje się sprzedawana nieruchomość, albo jeżeli jest osobą
bliską sprzedającego, albo jest dzierżawcą nabywanej nieruchomości. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Jaką umowę zawrzeć
Możecie Państwo zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży (zawartą pod warunkiem, że
prawo lokatorskie zostanie przekszałcone na własnościowe - bo tylko takie może
być przedmiotem obrotu). W takiej umowie przedwstępnej możecie Państwo wpisać,
że przekazujecie zobowiązanym do zbycia zaliczkę w określonej kwocie, która ma
zostać przez nich przeznaczona na spłatę zadłużenia i uzupełnienie wkładu
budowlanego. W takiej umowie zobowiązani do zbycia powinni się zobowiązać do
zwrotu zaliczki na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Jak to załatwić-niepodzielona działka a kupno
Szanowny Panie,
w opisywanej przez Pana sytuacji, tj. w przypadku, gdy właścicielami
nieruchomości są dwie osoby, a własność nabyły w drodze spadkobrania, ma Pan
dwie drogi. Może Pan:
- zawrzeć z jednym z właścicieli umowę przedwstępną sprzedaży, mocą której
zobowiąże się Pan kupić niezabudowaną działkę pod warunkiem, że sprzedający
dokona podziału geodezyjnego działki oraz jej podziału prawnego (tj. zawrze
umowę o dział spadku z drugim współwłaścicielem). Wówczas może Pan zapłacić
jakąś kwotę tytułem zadatku, który zgodnie z umową sprzedający przeznaczy na
opłacenie geodety,
- zawrzeć z obydwoma właścicielami umowę przedwstępną sprzedaży, oczywiście
także pod warunkiem dokonania podziału geodezyjnego działki. Co do zadatku -
j.w.
Polecam uzgodnić wcześniej w urzędzie gminy (ew. dzielnicy - w Warszawie),
jakie są szanse na dokonanie podziału działki, czy będzie to zgodnie z
obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, etc.

Warto również umówić się na spotkanie w wybranej przez Pana kancelarii
notarialnej w celu omówienia Pańskiej sytuacji. Porada taka jest bezpłatna.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Przyrzeczenie sprzedaży mieszkania?

Do opisanej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 390 Kodeksu cywilnego.
Art. 390. § 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla
się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła
przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy
ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona
uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

§ 3. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym
umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy
przyrzeczonej, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od
dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Tak więc umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może byc zawarta w zwykłej
formie (nie akt notarialny), ale nie będzie można skutecznie dochodzić przed
sądem realizacji takiej umowy, bo do przeniesienia własności nieruchomości
niezbędna jest forma aktu notarialnego. Taka zwykła umowa nie czyni zadość
wymaganiom, od których zalezy ważnośc umowy przyrzeczonej, tj. nie ma
odpowiedniej formy.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Przyrzeczenie sprzedaży mieszkania?
sdkfz1 napisał:

>
> Do opisanej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 390 Kodeksu cywilnego.
> Art. 390. § 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej
uchyla
>
> się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą
poniosła
>
> przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.
>
> § 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których
zależy
>
> ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona
> uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.
>
> § 3. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym
> umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia
umowy
> przyrzeczonej, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku
od
>
> dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.
>
> Tak więc umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może byc zawarta w
zwykłej
> formie (nie akt notarialny), ale nie będzie można skutecznie dochodzić przed
> sądem realizacji takiej umowy, bo do przeniesienia własności nieruchomości
> niezbędna jest forma aktu notarialnego. Taka zwykła umowa nie czyni zadość
> wymaganiom, od których zalezy ważnośc umowy przyrzeczonej, tj. nie ma
> odpowiedniej formy.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: ZUS zajął 27 tys. nieruchomości firm
ZUS zajął 27 tys. nieruchomości firm
Ustanowienie hipoteki a zajecie nieruchomości to zasadnicza różnica.
Hipoteka/zastaw to tylko zabezpieczenie wierzyciela na majatku
dłuznika. Dłuznik dalej korzysta ze swojej nieruchomości w pełnym
zakresie niezbednym mu do prowadzenia działalności gospodarczej.
Uciążliwościa jedynie jest to, że teoretycznie nie może jej
wprowadzić do obrotu prawnego bez zgody wierzyciela. Choć nie tak do
końca, bo jak znajdzie się nabywca, który wyrazi taką wolę może
kupić nieruchomość razem z hipoteką - wówczas zobowiązanie
przechodzi na niego. W przeciwnym wypadku dłuznik informuje
wierzyciela o zamiarze sprzedania nieruchomości, przedstawia
przedwstępną umowę sprzedaży, wierzyciel wydaje promesę , nabywca
wpłaca na konto ZUS kwotę pokrywająca zobowiązanie dłuznika i jest
po sprawie.

ZUS w przeciwieństwie do Urzędów Skarbowych czy banków prawie nigdy
nie wszczyna egzekucji z nieruchomości. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Mieszkanie w TBS na własność?
Do Pana(i) Kojarka
Prezentujesz jeden z trikow do skutecznego sprzedania mieszkania komunalnego
(wykupionego) przed uplywem wymaganych 5 lat:notarialna umowa przedwstepna
sprzedazy po uplywie 5 lat i pelnomocnictwo dla przyszlego nabywcy. Tylko, ze
to jest nielogiczne i nie zadziala. Umowa przedwstepna:- strona tej umowy jest
przyszly nabywca- jest tez pelnomocnikiem. W przyszlosci zatem kupowalby sam od
siebie, a przeciez kazda umowa jest czynnoscia prawna dwustronna- nie moze byc
wiec mowy o skutecznym nabyciu nieruchomosci. Potencjalny kupujacy dysponuje
tez jedynie pelnomocnictwem. To bardzo slaba ochrona jego praw, gdyz
pelnomocnictwo moze byc w kazdej chwili odwolane. W jednym z orzeczen Sad
Najwyzszy stwierdzil nawet, iz kodeks cywilny nie przewiduje zadnej formy
odwolania pelnomocnictwa i ze nawet pomimo zachowania jego szczegolnej formy
(notarialnej) moze ono byc skutecznie odwolane w kazdy dopuszczalny sposob np.
ustnie. Odwolanie pelnomocnictwa jest- w przeciwienstwie do umowy- czynnoscia
prawna jednostronna. Podsumowanko: podsuniete rozwiazanie- notarialna umowa +
pelnomocnictwo nie zabezpiecza praw nabywcy. Moze ktos ma innego "pomysla" na
skuteczne i prawnie bezpieczne nabycie mieszkania w takiej sytuacji? Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Szybki niestandardowy kredyt - brak ryzyka
Szybki niestandardowy kredyt - brak ryzyka
Firma, którą mój klient reprezentuje (przedstawicielstwo niemieckiej grupy w
Polsce) zajmującej się scalaniem i przygotowywaniem gruntów pod inwestycje
przemysłowe i usługowe szuka kredytu na wysoką kwotę ok.2.5 mln na działkę,
na której sprzedaż została zawarta z miastem przedwstępna umowa sprzedaży.
Kolejna umowa przedwstępna została zawarta z inwestorem. Kredyt byłby
zabezpieczony hipoteką i miałby (!) gwarancje jednego z banków francuskich.

Tyle, że formalnie byłby wzięty na spółkę celową, stworzoną do
przeprowadzenia formalności (czyli deficytową).

Co doradzicie ? Gdzie w Polsce (bank / private equity / aniołowie biznesu)
można liczyć na skredytowanie takiej szybkiej i pewnej inwestycji o wysokim
zysku ?

Proszę o radę. Pozdrawiam :) Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: czy mozna anulowaz akt notarialny ?
Niestety jesli zawarles notarialna umowe sprzedazy to tego juz nie mozna zmienic.

Czy byla to umowa sprzedazy czy przedwstepna umowa sprzedazy?

W jaki sposob w tej umowie opisano sposob zaplaty?

Jesli ustalono termin zaplaty a nie ustalono zadnych zabezpieczen dla Ciebie
jako sprzedajacego to pozostaje Ci spraw sadowa o zaplate wraz z odsetkami.

Jesli nie przekazales jeszcze lokalu/nieruchomosci to jej nie przekazuj do czasu
otrzymania zaplaty, chyba, ze zapisy umowy mowia inaczej.

Zerknij do tresci umowy i popatrz jakie sa dokladnie zapisy co terminu, formy i
zabezpieczenia zaplaty, to pierwsza sprawa.
Notariusz powinien takie sprawy uregulowac w umowie.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Sprzedaż gospodarstwa
Sprzedaż gospodarstwa
Znaleźliśmy kupca na nasze gospodarstwo i zaczęły się schody. Chcemy
uniknąć kłopotów, tym bardziej,że jeszcze nie podpisaliśmy umowy
przedwstępnej.Nasza sytuacja jest trochę nietypowa, ponieważ klienci
chcą , aby na wiosnę przygotować teren już na ich potrzeby, a umowę
chcą zrealizować za 1,5 roku, bo są w trakcie poszukiwania klienta
na swoją nieruchomość. Problem w tym, że to gospodarstwo zarabia na
siebie- koszty są pokrywane ze sprzedaży zbóż, których nie będzie w
tym roku. Co w takiej sytuacji?
Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży gospodarstwa?
Jaki termin nabycia nieruchomości jest najkorzystniejszy?
Jak postępować, żeby nie zostać bez niczego?
Wiem,ze najlepej by było poczekać, aż sfinalizują swoją transakcję,
ale im się spieszy.
Proszę o dobre rady!!! Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Warszawianki - moze spotkanie?
podpisalismy juz przedwstepna umowe sprzedazy, a jak narazie nie
mamy faworyta na nowy kwadrat:( szukamy intensywnie, ale po
ostatnich przejsciach jestesmy bardzo wymagajacy:) bedziemy sie
tułac po rodzicach do momenu, az wypatrzymy cos ciekawego, bez
interneta, bez forum, bae was babeczki.... oj ciezkie czsy nastana:((
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: nowe praktyki developerow
nowe praktyki developerow
jest kilka inwestycji w rejonie, które narażone sa na takie działania ...
.................
Deweloperzy zrywają umowy tuż przed oddaniem mieszkania. Podatnicy czekają
miesiącami na wypłatę należnych kar umownych. Otrzymane rekompensaty klient
dolicza do dochodów i płaci podatek.

Na rynku nieruchomości pojawił się nowy zwyczaj. Deweloperzy coraz częściej
tuż przed odebraniem mieszkania przez klienta zrywają umowę przedwstępną
sprzedaży nieruchomości.Poprzednio zrywali na początku inwestycji. Gotowe
mieszkanie deweloper sprzedaje z zyskiem, a klient pozostaje najczęściej z
niczym.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Kto zamieszka w OS. BILLEWICZÓW? Szukam sąsiadów
pytanie do klientów Novum
hej. napiszcie mi prosze jako juz własciwie własciciele mieszkań z
Novum czy podpisywaliście umowe przedwstępną sprzedaży w formie aktu
notarialnego czy tylko w formie umowy z tym developerem?? czy ktoś
ma juz w ręku końcowy akt notarialny???
pozdrawiam Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Elżbietanki dostały grunt w rej. ul. Wyszkowskiej
Witam

Informuje, że Zarząd Dzielnicy Bialołęka złożył w tej sprawie w dniu
5 sierpnia zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o
wszczęcie postępowania karnego.
Wszystko wskazuje, że na dziejszej, 7 sierpnia, sesji Rada Dzielnicy
w formie uchwały zachowa się podobnie.
Udostępnie publicznie, na forum treść tego zawiadomienia po sesji.
Dodam tylko, że zgodnie z informacją od Wojewody Mazowieckiego
została sporządzona, prawdopodbnie jeszcze przed wydaniem orzeczenia
Komisji Majątkowej z dnia 10.06.2008r., umowa przedwstępna sprzedaży
w/w działek w formie aktu notarialnego za kwotę 40.000.000 zł.

Sprawa jest rozwojowa i przybiera rozmiary poważnej afery.

Piotr Jaworski

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Zwrot pierwszej czesci prowizji-ile czasu?
Zwrot pierwszej czesci prowizji-ile czasu?
Właściciel lokalu podpisał umowę przedwstepną sprzedaży z
p.Kowalską, i jednocześnie wpłacił agencji "A" zwyczajowo 1/2
umówionej prowizji.

Niestety p. Kowalska z transakcji się wycofała i po kolejnych
poszukiwaniach właściciel lokalu podpisał umowę sprzedaży z p.
Malinowskim, jednocześnie opłacając agencji "B" całość umówionej
prowizji.

Jaki jest termin na roszczenie o zwrot wpłaconej agencji "A" 1/2
prowizji - skoro agencja "A" nie dporowadziła skutecznie do
finalizacji transakcji sprzedaży lokalu? Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Rezygnacja ze sprzedazy mieszkania
Stara jak świat zasada gółosi: pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać).
Tak więc skoro zawarłaś niekorzystna dla siebie umowę to trudno, należało
zatanowić się przed jej podpisaniem. Zakłądam, że nie działałaś pod wpływem
groźby lub błędu bo te sytuacje w praktyce zdarzają się raczej sporadycznie.
Jeśli zawarta przez ciebie umowa przedwstępna sprzedaży (bo chyba o taka tu
chodzi)zawarta jest bez zachowania formy aktu notarialnego to co do zasady
możesz sprzedać mieszkanie osobie trzeciej. W takim wypadku przeniesienie
własności bedie skuteczne a twój pierwotny kontrahent nie bedzie mógł względem
nabywcy zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu. Będzie miał natomiast do ciebie
roszczenie o odszkodowanie o ile wykaże szkodę. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Umowa przedwstepna a spadkobiercy
1. Proponuję zadzwonić do notariusza. Oni z regóły wyjaśniają co i jak- przecież
jesteś ich potencjalnym klientem. Oczywiście można trafić na jakiegoś z "muchami
w nosie" ale jak nie jeden to drugi.
2.Przy załatwianiu spraw u notariusza (umowa przedwstępna, umowa sprzedaży itp.)
dzwonię i porównuję ceny.
Z reguły notariusze z małych miasteczek mają niższe stawki, więc takie wycieczki
się opłacają...
A jako że tu będą dwie umowy- umowa przedwstępna sprzedaży oraz przeniesienia
własności to można trochę zaoszczędzić. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Problemy z umowa PRZEDWSTEPNA sprzedazy
Problemy z umowa PRZEDWSTEPNA sprzedazy
Osoby, które mialy problem z podpisaniem PRZEDWSTEPNEJ umowy
sprzedazy w formie aktu notarialnego z firma Przedsiebiorstwo
Budowlane Konstanty Strus prosze o kontakt na e-mail:
strusumowaprzedwstepna@gazeta.pl lub o wypowiedzi na forum. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Pisamo z Proinsu
Uscislenie
Tak gwoli scislosci to w moim pismie terminy wygladaja nastepujaco:

Przejecie mieszknia wylacznie w celu wykanaczania:
Data: OD 31 marca 2008
Warunek: Zaplacenie calej kwoty wynikajacej z umowy przedwstepnej sprzedazy

Akty notarialne:
Data: OD 30 maja 2008
Warunek: Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku
Adnotacja: W przypadku wczesniejszego otrzymania pozwolenia na uzytkowanie, termin podpisywania aktu notarialnego zostanie przyspieszony

Spodziewam sie, ze raczej dostalismy wszyscy identyczne pisma. Jesli macie jakies inne zapisy, to zapraszam do dyskusji na forum :)

Pozdrawiam Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: internet w blokach
Witam,

Proszę zobaczyć ostatnią stronę umowę przedwstępną sprzedaży. Na część
wykończenia mieszkań składa sie "rozprowadzenie dla instalacji telefonicznej,
internetowej oraz AZART". Więc, albo Fronton nie spełnił jednego z punktów umowy
sprzedaży (we wszystkich mieszkaniach!), dzierżawiąc w imieniu przyszłych
mieszkańców instalację internetową osobie trzeciej (jedynie słusznemu
operatorowi). Albo, instalacja została wykonana zgodnie z planem, a wtedy
jedynie słuszny operator ma prawo grzecznie mieszkańców poprosić o możliwość
wykorzystania sieci za którą mieszkańcy, a nie jedynie słuszny operator już
słono zapłacili.

Ktoś ma inne pomysły na interpretację ? ;-)

Pozdrawiam,

Paweł Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Pierwszy :-)
Wszystko zależy od procedur w danym banku. BPH napeweno nie przyzna kredytu na
taka nieruchomośc, a co wiecej nie rozpatrzy nawet wniosku kredytowego bo przy
nim wymagana jest umowa przedwstepna sprzedaży, wiem to z wlasnego
doswiadczenia bo czekam z niecierpliwościa na ten dokument.
Ale np. Bank PKO przyznaje kredyt na podstawie umowy rezerwacyjnej, a uruchamia
go dopiero po doniesieniu wyżej wspomnianej umowy. Co do innych banków to nie
mam informacji bo w zasadzie w czasie kiedy sie decydowałem na mieszkanko w
Atenach BPH i Milenium(zasady podobne jak w BPH) miały najlepsze oferty.
A co do porzedniej wypowiedzi to faktycznie wiekszosc banków zmieniła sposob
obliczania zdolności kredytowej i teraz na kredyt w CHF, trzeba sie wykazać
zdolnościa na taka samą sume w złotówkach, a wczesniej bylo tak ze na pewną
kowte w CHF miało sie zdolnośc,a na te samą kwote w PLN już nie.
Wiem też że z końcem roku w bankach bedzie jeszcze trudniej z kredytem w CHF,a
niektore nawet zastanawiają sie nad rezygnacją udzielania kredytów
mieszkaniowych w tej walucie. No ale mam nadzieje ze tak jak powiedzieli w NM
pozwolenie sie wkrotce pojawi i nie trzeba bedzie doświadczać zmian w banku na
własnej skórze:) Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Taras
Przeciez macie nawet we wzorze Umow na stronie dewelopera w Załączniku Nr 1 do
UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY APARTAMENTU MIESZKALNEGO:
-schody do ogródka tymczasowe (prowizoryczne) drewniane,
Po prostu u nas schody na ogrodek pekaja wiec Wy bedziecie robic je sami.

Czytacie swoje umowy?
To wazne dla Waszego dobra!

p.s. a swoja droga to ciekawe, ze mozecie dostac mieszkanie 90 dni po terminie
i dopiero od 91 dnia deweloper placi kary umowne...
Ciekawe co na to uokik?

Trzymam kciuki za klientow Jozefoslawia - Jerzy


Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Taras
> Przeciez macie nawet we wzorze Umow na stronie dewelopera w Załączniku Nr 1 do
> UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ SPRZEDAŻY APARTAMENTU MIESZKALNEGO:
> -schody do ogródka tymczasowe (prowizoryczne) drewniane,

...umowę czytaliśmy dokładnie...
na stronie dewelopera jest a w umowie nie ma...!!!
i kilka innych żeczy jest innych czasem na naszą korzyść a czasem na korzyść
dewelopera
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: budynek F

Można zacząć wykańczać mieszkanie po odbiorze tyle że dopóki nie ma aktu
notarialnego to mieszkania nie sa nasze. Przedwstępna umowa sprzedaży zawarta
nie notarialnie to tylko kawałek papieru z ktorym nie ma nawet po co iść do
sądu gdy cos będzie nie tak. Dlatego prawnicy radza aby przedwstepne umowy
zawierać równiez notarialnie, bo dopiero wtedy cos ten papierek znaczy, ale
kogo na to stać. No nic, podobno kto ryzykuje ten nie wpada. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Nie wiem co robic.Pomozcie!
Chyba Ci nie pomoge.

Ja podpisywalam jeszcze Umowe zobowiazujaca do wybudowania lokalu mieszkalnego.
Natomiast teraz czekam wlasnie na podpisanie OSTATECZNEJ umowy sprzedazy w
formie aktu notarialnego. I wiem, ze sie to odwleka. Wiec pewnie jezeli Ty
chcesz podpisac taka umowe to tez musisz poczekac. Ale na moj czuj, to Tobie
chodzi o przedwstepna umowe sprzedazy - jezeli tak, to nie rozumiem dlaczego
nie moze byc podpisana notarialnie - z drugiej strony PO CO??? Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Poszukiwany ...
Poszukiwany ...
Witam sąsiadów,

Poszukuję prawnika, który przejrzałby umowę przedwstępną sprzedaży
mieszkania. Ponieważ wielu korzystało z takich usług, to może ktoś poleci
swojego... A może napisze, ile kosztuje taka przyjemność... Może być na priva

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
A. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Plac zabaw a umowa
Nie wspominałem o prawie notarialnym do dzialki na której jest boisko. Jednak w
umowie przedwstępnej jest napisane w załączniku że w skład wyposażenia wchodzi
boisko i plac zabaw. Nie wiem czy po podpisaniu aktu notarialnego,
postanowienia umowy przedwstępnej tracą ważność ?
Chodzi mi tylko ze turret zobowiazal sie w jakiejs umowie do przekazania placu
zabaw i boiska. Nie mowie w jakiej formie. bardziej interesuje mnie to jako
forma nacisku na turreta, bo gdzies chyba powinni to mi postawic zreszta w
jakis sposob to odebralem, bo umowa przedwstepna sprzedazy i przekazanie
mieszkania odbywaly sie przed pospisaniem aktu.
Nie jestem prawnikiem wiec ktos moze to mi wyjasni ? Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: literówka w akcie notarialny umowa przedwstępna
literówka w akcie notarialny umowa przedwstępna
Wczoraj podpisaliśmy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Niestety,
już po powrocie do domu zauważyłsam literówkę w nazwie ulicy, przy której
mieszkam. Dokładniej: osiedle X wpisano błędnie jako ulicę X. Reszta danych,
nazwisko, numer domu i mieszkania, NIP, seria i numer dowodu itd, się
zgadzają.

Czy akt jest nadal ważny, czy może powinnam to prostować? Osoba z kancelarii
(ale nie notariusz) powiedziała mi dziś, żeby się nie przejmować, że to nic
takiego, a akt zachowuje moc prawną. Ale nadal się martwię.

Może mieliście podobną sytuację? Co robić?
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: łódzki Hotel Grand sprzedany za 73,5 mln pln !!!!
łódzki Hotel Grand sprzedany za 73,5 mln pln !!!!
14:30 07.12.2007
Orbis sprzedaje hotel "Grand" w Łodzi za 73,5 mln zł

Orbis zawarł przedwstępną umowę sprzedaży budynku hotelu "Grand" w
Łodzi wraz z prawem wieczystego użytkowania działki za 73,5 mln zł -
poinformowała spółka w komunikacie. Rozliczenie transakcji ma
nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

www.parkiet.com/news/art.jsp?idn=559604 Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: łódzki Hotel Grand sprzedany za 73,5 mln pln !!!!
i jeszcze tu:

www.bankier.pl/wiadomosc/ORBIS-Przedwstepna-umowa-sprzedazy-nieruchomosci-hotelu-Grand-w-Lodzi-1680761.html

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Lofty idą na giełdę
Idądz ku krawędzi
Zawarciu ze spółką Opal Property Development S.A.(Opal) umowy dotyczącej
sprzedaży udziałów w spółce Tanis.
Na podstawie zawartej umowy, spółka Opal nabędzie udziały w spółce Tanis za
łączną kwotę 65.000.000 zł w wyniku realizacji dwóch transakcji sprzedaży.
Pierwsza transakcja dotyczyć będzie sprzedaży 61% udziałów spółki Tanis za kwotę
40.000.000 zł i zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 marca 2008 r.
Druga transakcja dotyczyć będzie sprzedaży 39% udziałów spółki Tanis i zostanie
zawarta nie później niż 31 grudnia 2009 r. TUP Property S.A. mocą umowy
otrzymała opcję objęcia akcji Opal oszacowanych na podstawie niezależnej wyceny
audytora o wartości 25.000.000 zł
Ponadto strony umowy ustaliły, że zaliczka w wysokości 5.100.000 zł złożona w
dniu 4 kwietnia 2007 r.(rb.25/2007) na rachunku powierniczym escrow zostanie
wpłacona na rachunek spółki TUP Property S.A. W przypadku dojścia transakcji do
skutku suma ta zostanie zaliczona na poczet płatności za udziały w spółce Tanis.
TUP Property S.A. zatrzyma zaliczkę jako karę umowną, jeżeli nowa umowa
sprzedaży nie zostanie zawarta do dnia 31 marca 2007 r.
Zawarta w dniu dzisiejszym umowa dotycząca sprzedaży udziałów pomiędzy TUP
Property S.A. i spółką Opal zastąpiła warunkową umowę przedwstępną sprzedaży
udziałów z dnia 14 marca 2007 r.

Spółka Tanis Investments Sp. z o.o. jest w 100 % spółką zależną od TUP Property S.A.
TUP S.A. posiada 100% kapitału i głosów w TUP Property S.A. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: centrum handlowo-rozrywkowe w Częstochowie!
centrum handlowo-rozrywkowe w Częstochowie!
Za Onet.pl
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Emitent"), niniejszym podaje do publicznej
wiadomości, iż w dniu 21 września 2006 roku GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. –
spółka w 100% zależna od Emitenta – podpisała ze spółką Dimeg Bielańska
Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ostateczną umowę sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni łącznej 4,0305 ha
położonej w Częstochowie ("Umowa Sprzedaży"). Cena nabycia wynosi równowartość
w złotych polskich 5.620.000 EUR, obliczoną według średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu dokonania poszczególnych płatności, określonych w Umowie
Sprzedaży.

Emitent zamierza przeznaczyć nieruchomość na realizację centrum
handlowo-rozrywkowego z możliwością rozszerzenia inwestycji o obiekty o innych
funkcjach.

Ponadto, Emitent informuję, iż w dniu 21 września 2006 roku strony Umowy
Sprzedaży rozwiązały zawartą uprzednio przedwstępną umowę sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: [spam] WZORY UMÓW na CD
[spam] WZORY UMÓW na CD
Płyta zawiera WZORY UMÓW ZAWIERANYCH ZUDZIAŁEM KONSUMENTÓW. Umowy opatrzone
są komentarzami!

Wzory są zgodne z wzorami wydanymi przez Federacje Konsumentów.

Spis treści:
01. Umowa przedwstępna sprzedaży.
02. Umowa kupna-sprzedaży.
03. Protokół reklamacyjny.
04. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu.
05. Umowa sprzedaży na raty.
06. Umowa o kredyt gotówkowy.
07. Umowa poręczenia spłaty kredytu.
08. Umowa komisu.
09. Umowa sprzedaży komisowej samochodu.
10. Gwarancja przy umowie sprzedaży.
11. Umowa lombardowa.
12. Komentarz do umów ubezpieczeniowych.
13. Umowa o dzieło (wzór nr 1).
14. Umowa o dzieło (wzór nr 2).
15. Umowa o wykonanie robót budowlanych.
16. Umowa zlecenie.
17. Umowa najmu lokalu mieszkalnego.
18. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa.
19. Niedozwolone postanowienia umowne.
20. Komentarz do postanowień umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
regulujących tryb reklamowania zawyżonego rachunku telefonicznego.
21. Komentarz do umów zawieranych z operatorami telefonii komórkowej.
22. Pozew o postępowaniu uproszczonym.Nasza cena wynosi 1 CD = 10 zł + koszt wysyłki 4 zł.

Pytania oraz zamówienia prosimy kierować pod nr telefonu 0-508-78-14-18 Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: TBS Wielkopolska
Byalam w TBS i umowy beda podpisywane po 1ym listopda, na zapytanie czy moge
podpisac w formie aktu notarialnego byl lekki grymas z ich strony i ze musza
zapytac zarzad. Czy ktos ma zamiar podpisyawac umowy przedwstepne w formie aktu?
Poza tym ytalam o ten niesczesny VAT- wzor umowy ktory dostali zainteresoawbie
jest to Umowa Wybudowania Lokalu i wytlumaczono mi (aczkolwiek wiele z tego nie
rozumiem) ze przy podpisywaniu koncowej umowy i wpis do ksiegi wieczystej
calosc bedzie zaplacona i wystawione faktury Vat z 7% a jezeli bede sie upierac
przy podpisaniu umowy przedwstepnej w formie aktu notarailnego to bedzie to
przedwstepna umowa sprzedaży i wtedy istnieje duze prawdaopodobienstwo ze bede
musila doplacic do 22% Vatu. Czy ktos to rozumie i wie cos wiecej na ten temat?
Caly czas nie maja jeszcze uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
I pytanie podstawowe czy wybuduja do pazdziernika 2007 jak zajkladaja skoro na
tej dzialce nic sie jeszcze nie dzieje?
Co do wykonawcow to tez uzyskalam informacje ze beda to 3 firmy ale nie podano
mi ich nazw.
Czy ktos zrezerwowal mieszjkanie w bloku 2B od strony Wilczego Mlynu? Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: I jak ja bede glosowac?
To nie jest podpucha , wlasnie przeczytalam regulamin. Wyslalam tez E-mail do
Komisji Wyborczej co mam w tej sytuacji zrobic.Jutro podpisuje umowe
przedwstepna sprzedazy mieszkania.
Nie zartuje, moj glos moze nie jest taki wazny globalnie, ale dla mnie
absolutnie wsparcie lub sprzeciw moralny nie jest wystarczajacy.Trzeba brac
czynny udzial.
Ponadto zeby cos nastepnego kupic to trzeba miec pieniadze ze sprzedazy
poprzedniej nieruchomosci.
Jak z tego wybrnac?
Pozdrawiam Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Co sądzicie o Bryksy lokalizacja Bochenka
w akcie notarialnym umowy przedwstępnej sprzedaży.
Tam są wpisane służebności dotyczące obu działek, na których stoją dwa bloki
Bryksy (m.in. służebność dotycząca przejazdu po działce drugiego bloku do garażu
podziemnego czy korzystanie z parkingów przed obydwoma blokami czy tez
korzystania z wiaty śmietnikowej, która będzie na działce drugiego bloku) oraz
służebności dotyczące przeprowadzenia instalacji wodnych itp. dotyczące wielu
innych działek przez które były przeprowadzane (to tak pokrótce, bo mówię, że
dokładnie wszystkiego nie śledziłem) Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Salwator bez Certyfikatu Dewelopera
Prawda jest taka że Salwator za bardzo sobie pogrywał z klientami. Sprzedawał
im mieszkania a kiedy juz był przy końcu ich budowy zapisywał przedziwne aneksy
które zmuszły przyszłych właścicieli do rezygnacji z mieszkań lub odsetek
karnych za niedotrzymanie terminu oddania. Oczywiście aneks tak skonstruowany
że zawsze trzeba było z czegoś rezygnować. Aneks taki także nie zawierał
terminu przekazania inwestycji jak i umowa przedwstępna sprzedaży. Najczęściej
ludzie rezygnowali z mieszkań a ten sprzedawał im te same mieszkania za dwa
razy tyle. Ja ma chęć tekich to tylko wybić. Poniżej przedstawiam aneks który
dostali mieszkańcy z Warszawy z osiedla przy Mehoffera 103. Istna parodia, sami
przeczytajcie. Poza tym jeżeli chce się ktoś upewnić jaka to solidna firma
niech wpisze w google <<Mehoffera 103 gazeta<<. Pozdrawiam.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Problemy z Salwatorem
Ogólnie szukam ludzi którzy taką sytuację mają jak ja:
zapłacili za mieszkanie całą należność (w moim przypadku było Ono częściowo
kredytowane kredytem bankowym)
Otrzymali protokół odbioru lokalu i zaczęli go wykończać w celu zamieszkania w nim.
W momencie kiedy wystąpiło się o podpisanie aktu własności Salwator rozwiązał
przedwstępną umowę sprzedaży - w formie zwykłej nie aktu notarialnego bo w 2003r
nie wspominali nic o możliwości podpisania umowy w formie aktu notarialnego
(Salwator nie wezwał do podpisania aktu) Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Klienci utopieni w Złotym Stawie
mam podpisaną umowę przedwstępną sprzedaży ale deweloper nie ma jeszcze
pozwolenia na budowę
miała być na koniec kwietnia póżniej lipca to wg umowy
a jest pażdziernik
obiecanki skończyły się na grudniu jak narazie
JW CONSTRUCTION inwestycja na BIAŁOŁĘCE Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: "Czarne Koszule" walczą o przeżycie
A podają dane o ostatniej zmianie nazwy i właściciela Groclinu-Dyskobolii S.S.A.?

"W dniu 11 lipca 2008 r. Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zawarła z
Józefem Wojciechowskim przedwstępną umowę sprzedaży 16715 akcji imiennych
nieuprzywilejowanych Groclin-Dyskobolia S.S.A. za łączną kwotę 20.000.000,00 zł
(dwadzieścia milionów złotych) .

Uzupełniająco Zarząd Inter Groclin Auto S.A. podaje, że w dniu 10 lipca 2008 r.
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin-Dyskobolia S.S.A., które
podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na "KSP Polonia Warszawa S.S.A." oraz
siedziby na Warszawę." Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Pytanie o Osiedle Kopernika w Ząbkach
Mieszkam na osiedlu Kopernika od 6 lat i nigdzie nie zauwazylem pekajacych
murow. Byc moze jest to opinia krazaca o innych inwestycjach JWC, jezeli jednak
masz watpliwosci co do jakosci mieszkania, to zawsze mozesz przyjsc z
rzeczoznawca. W ubiegly czwartek zamiescilem na trader pl ogloszenie o
sprzedazy mieszkania, wczoraj podpisalem umowe przedwstepna sprzedazy. Mialem
kolejke chetnych do zakupu mojego mieszkania, wybralem kupujacego z gotowka.
Mieszkanie 40 m2 z miejscem parkingowym sprzedalem za 160 tyś zł. Kezeli
chodzi o oferty mieszkan z tego osiedla, wyjasnie to na moim przykladzie,
sprzedaje mieszkanie dlatego poniewaz powiekszyla mi sie rodzina, tak samo
robie inne osoby, sprzedaja poniewaz nie mieszcza sie juz wieksza rodzina na 40
m2. Jezeli masz wolny czas to wybierz sie na osiedle Kopernika i zajrzyj do
pierwszej z brzegu klatki, wisi tam pelno ogloszen osob, ktore chetnie kupia
lub wynajma miekszanie na tym osiedlu. Popytaj rowniez w agencjach
nieruchomosci jak sie sprzedaja mieszkania na osiedlu Kopernika.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Czego brakuje Wam w Ząbkach? ANKIETA
suiana napisała:

> chciałam się zameldować w nowym miejscu zamieszkania i choć mam
> protokół odbioru mieszkania,pani w urzędzie powiedziała,że nie ma
> mowy-musi być akt notarialny

Ja zameldowałem się nie mając jeszcze aktu notarialnego, wystarczył
jakiś dokument od dewelopera (nie pamiętam co to było, chyba
przydział mieszkania) i chyba umowa przedwstępna sprzedaży
mieszkania.

Najpewniej jest widzimisię Pani w urzędzie. Dobrze byłoby to
wyjaśnić, np. zwrócić się z zapytaniem w tej kwestii do Burmistrza.
Brak Twojego meldunku to około 600-1000zł straty rocznie do naszego
budżetu. Ile to metrów kwadratowych chodnika z kostki? Pewnie z 10-
15m2... A jeśli takich osób, które chciały się zameldować a nie
mogły było 100? Ładny kawałek chodnika uciekł... Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Czy radna PO Renata Ćwirzeń kłamała?
Jak emerytka oszukała? Każdy moze wycofać się z umowy przedwstępnej sprzedaży.
Emerytka zwróciła zadatek, tylko podpisując nie wiedziała, ze za wycofanie sie z
umowy będzie musiała oddać podwójny zadatek czyli 5 tys. extra.
Właśnie ten zapis, bez dokładnego objaśnienia emerytce konsekwencji, jesli
zrezygnuje ze sprzedaży jest kością niezgody i źle świadczy o radnej, ktora
wykorzystała swoją przewagę.
O ile taka pazerność jest do przyjęcia w przypadku zwykłych ludzi - jak
kapitalizm to kapitalizm! To w przypadku radnej jest to niemoralne i tyle! Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: ku przestrodze !
Słyszałem od wykonawców że Pani naiwna
taka święta nie jesteś i że tak upierdliwej klientki to dawno nie widzieli,
która by co dwie godziny zdanie zmieniała i której wszystko i wszyscy by nie
pasowali. Jeszcze w trakcie realizacji inwestycji składała Pani doniesienia i
pozwy o byle błahostkę...Akurat mój znajomy był podwykonawcą i opowiadał o
różnych kwiatkach w Pani wykonaniu. Pokłociła się Pani nawet z sąsiadami choć
jeszcze nie zamieszkała tam Pani. Jakoś dziwne że tylko Pani wypowiedziano
przedwstępną umowę sprzedaży... Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Modena ma warunki na lofty
Modena niewiadoma
"Firma TUP, która postanowiła sprzedać projekt australijskiemu deweloperowi -
firmie Opal Property Developments (a konkretnie jej spółce - MNE Investment).
Przedwstępną umowę sprzedaży projektu strony podpisały na początku tego roku.
Jednym z warunków jej sfinalizowania była prawomocna decyzja prezydenta Poznania
o wydaniu warunków zabudowy dla przyszłego kompleksu. Teraz, jak zakłada Robert
Jacek Moritz (prezes TUP), transakcja powinna zostać zrealizowana do 23 grudnia."

Nieprawda. Transakcja, pomimo zapowiedzi od początku 2007 r. nie została jak
dotąd zrealizowana.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Zaliczka na zakup towaru
Zakładając, że sprzedawca przyjął zaliczkę a nie zadatek oraz zakładając, że
strony zawarły przedwstępną umowę sprzedaży a kupujący odmawia zawarcia umowy
docelowej, zaliczka powinna zostać zwrócona, ale sprzedawca może dochodzić
odszkodowania z tytułu szkody jaką poniósł przez to, że nie została zawarta
umowa docelowa, np. koszty sprowadzenia rzeczy, a już nie koszty utraconego zarobku.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: co może developer
1. Developer może żądać tylko tego, do czego zobowiązała się druga strona.
Jeżeli obowiązek pokrywania kosztów eksploatacji budynku pojawia się dopiero z
chwilą odbioru budynku, to wcześniejsze żądania są bezpodstawne. Koszty te
zostały przecież rozliczone w cenie zakupu mieszkania i zostały już (albo
będą)opłacone.
2. Bez analizy umowy trudno mi się wypowiadać co do prawidłowości rozliczeń za
wodę. Zasad tych nie regulują żadne przepisy szczególne.
3. W przypadku niedotrzymania terminu wynikającego z umowy przedwstępnej
sprzedaży nieruchomości developer nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe
koszty kredytu. Przed wdaniem się w jakikolwiek spór proponuję dokładnie
przeczytać umowę, aby upewnić się czy developer może odmówić podpisania aktu
notarialnego lub umowę wypowiedzieć za zwrotem wpłaconych pieniędzy i sprzedać
mieszkanie ponownie, po wyższej cenie.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Zdolność kredytowa
Dzień dobry.
Z opisywanych informacji widzę możliwość kredytowania (dochód powinien być
wystarczający). Serdecznie, więc zachęcam do kontaktu z naszym Konsultantem
przez wysłanie zgłoszenia internetowego ze strony DomBanku: www.dombank.pl lub
przez nr infolinii 0 801 30 50 90 lub 42 680 36 66.
Jeżeli chodzi o formę umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości to w DomBanku
nie musi ona być potwierdzana notarialnie, może to być też pisemne oświadczenie
zbywcy o chęci przeprowadzenia transakcji, z informacjami o samej
nieruchomości, cenie sprzedaży, terminie transakcji itp.

Z poważaniem,
Paweł Usielski Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Wstępna decyzja w Polbanku
W pt 11.09. złożyłam do Polbanku przez pośrednika wniosek o przyznanie kredytu
wraz z informacją o dochodach i pitami 11, dziś miałam tel. że wstępna odpowiedź
jest pozytywna, oczywiście muszę jeszcze donieść umowę przedwstępną sprzedaży
mieszkania i zaświadczenie ze spółdzielni. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Czy któryś bank udzieli takiego kredytu?
Dzień dobry,
Na takie rozwiązanie może wyrazić zgodę wyłącznie Dyrektor ds.
Bezpieczeństwa DomBanku - to jest odstępstwo od procedur. Warunkiem
na pewno jest udokumentowanie posiadania środków własnych a w
opisanej sytuacji nie widzę innego rozwiązania jak umowa
przedwstępna sprzedaży działki.
Trudno mi coś więcej powiedzieć na tym etapie, proponuje spotkanie w
jednym z naszych Biur Kredytów Hipotecznych:
www.dombank.pl/dombank/index.jsp?place=Menu07&news_cat_id=98&layout=4

Z poważaniem,
Paweł Usielski
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Wkład własny w postaci mieszkania?
Oczywiście jest to możliwe. Bank może jednak wymagać umowy przedwstępnej
sprzedaży nieruchomości. Pamietaj też że niektóre banki wlicza do Twojej
zdolności kredytowe przychody z wynajmu mieszkanie więc może nie musisz go
sprzedawać? Po więcej informacji zapraszam do oddziału Expandera (0801 670 000) Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: kredyt i potrzebne dokumenty
w przypadku PITów- jeśli pracuje się na umowę o pracę to PIT nie musi być
potwierdzony przez US- można dołączyć PIT 11 z zakładu pracy, natomiast
osoba prowadząca działalność gospodarczą musi mieć potwierdzenie dochodów za
rok wcześniejszy, można to zrobić w następujący sposób: PIT + potwierdzenie
wysłania + dowód opłaty podatku zgodnie z deklaracją wystarczy do decyzji
kredytowej, natomiast do umowy kredytowej musi być potwierdzony PIT w
Urzędzie Skarbowym lub zaświadczenie o dochodach wydane przez Urząd

Dokumenty od spółdzielni w przypadku kupna nieruchomości od spółdzielni są
następujące:

I. Dokumenty wymagane w przypadku finansowania zakupu nieruchomości od
dewelopera/spółdzielni mieszkaniowej
1) kopia umowy zobowiązującej do wybudowania nieruchomości lub umowy
przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
2) kopia odpisu z księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja,
potwierdzająca tytuł prawny zbywcy do nieruchomości
3) kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
5) kopia pełnomocnictw osób podpisujących umowę przedwstępną
reprezentujących zbywcę (jeśli nie są to osoby wskazane w KRS)
6) kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia pozwolenia na
użytkowanie budynku

dokumenty te może podbić za zgodność osoba która ma to tego pełnomocnictwa:
prokurent, prezes lub inna wyznaczona osoba.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Jaka wysokość raty, gdzie najkorzystniej?
Poprosze o oferty z 1,49 dla chf na priv.
Mam również pytanie: czy dla banku (i ewentualnie którego) wystarczająca jest
do udzielenia kredytu mieszkaniowego umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania
( notarialna), czy też wymagana jest umowa sprzedaży?
Posiadam inną nieruchomość, którą można obciążyć kredytem ( założona ksiega
wieczysta).
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: kredyt na adaptacje strychu
hola hola
zanim pójdziesz do banku - musisz mieć umowe przedwstepna sprzedazy
lokalu PO ADAPTACJI ze wspólnotą. Najlepiej w formie aktu. I za
umówiona kwotę..
POTEM - bierzesz kredyt budowlany. Jak zakonczysz budowę -
otrzymujesz zaswiadczenie o samodzielnosci lokalu(tego na górze),
mozesz dopiero kupić te powierzchnie równoeczesnie zmieniajac
proporcje udziałów w powierzchniach wsopólnych WSZYSTKICH lokatorów.
Akt jest skomplikowany i wymaga obecnosci wszystkich lokatorów.
Dopiero wtedy składasz wniosek o zmaine wpisów w księdze wieczystej..
zacznij od pisemnych ustaleń ze wspólnotą..
pozdr
al Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: drugi kredyt - czy jest szansa na zdolność kred?
Witam serdecznie!
Wstępnie szacując mają Państwo zdolność na 550 000zł na 40 lat bez
obciążenia z tytułu rat innego kredytu. Natomiast z obecną ratą
zdolność jest na ok. 310 000zł na 40 lat. Jeśli podpiszą Państwo
umowę przedwstępną sprzedaży swojego mieszkania można spróbować
złożyć wniosek do banku o kredyt na 550 000zł.
Pozdrawiam!
niedzwiecka@unia.nieruchomosci.pl Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Jak sprzedać mieszkanie z niespłaconym kredytem?
sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym jest transakcją
standardową i powszechnie przez banki stosowaną;
podpisuje Pan zwykłą umowę przedwstępną sprzedaży infomrując
jednoczesnie kupującego o kwocie kredytu pozostającej do spłaty (na
podstawie opinni banku); część środków z tytułu sprzedaży mieszkania
kupujący przelewają bezpośrednio na Pana rachunek kredytowy;
odsetki od kredytu będzie Pan płacił tylko do mementu spłaty
kredytu, w momencie jego wczesniejszej spłaty spłaca się jedynie
kapitał + odsetki za wykorzystane dni;

pozdrawiam
ewa orchowska-frątczak
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: transakcja wiązana a kredyt - jak to zrobić?
Oczywiscie, ze transakcja jest do przeprowadzenia. Skladacie wniosek tylko na
kwote roznicy. Warunkiem uruchomienia kredytu bedzie potwierdzenie wplaty
wymaganej kwoty bedacej wkladem wlasnym. Banku nie interesuje skad go
wezmiecie, wiec nawet umowa przedwstepna sprzedazy Waszego mieszkania nikomu do
szczescia nie bedzie potrzebna. Wazne by zachowana byla kolejnosc: najpierw
Wasza kasa a pozniej dopiero banku. Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: pilna sprawa
ale ja nie rozumiem w czym jest problem. Do banku składa sie przedwstępną umowę
sprzedaży i wniosek sie analizuje. Warunkiem uruchomienia kredytu jest
przedstawienie umowy przenoszącj własność bez żadnych warunków. Czyli można
nawet podpisać umowę kredytową, podpisać ze Zbywcami warunkowy akt sprzedaży i
spokojnie czekać aż ANR zrzeknie się prawa pierwokupu. Jeżeli nawet ANR
skorzystałaby z tego prawa, to warunek uruchomienia jest nie do spełnienia,
kredyt nie zostaje wypłacony, umowa z bankiem wygasa.
Poza tym, warunkowy akt jest prawie jak ostateczny. Nieprzeniesienie własności
może nastąpić TYLKO pod warunkiem niewyrażenia zgody przez ANR. Zbywcy nie moga
rościć pretensji, że wszystko tak długo trwa, bo to nie wina sprzedającego, ani
banku, że ANR ma 30 dni Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: dot. kredytu
bozena.43 napisała:

> Szanowni Państwo.
>
> Nie jesteśmy już młodym małżeństwem (58 lat), z córką studiującą. Przybyliśmy
> do W-wy w 96r. Wynajmujemy mieszkanie. Początkowo płaciła za to firma męża,
> obecnie my sami.Jest to niebagatelna suma, bo około (obecnie) 1.400 zł i
> czynsz. Syn ożenił sie i kupił w W-wie mieszkanie, córka też nie chcę stąd
> już wyjechać. Chcemy kupić w W-wie mieszkanie (raczej na rynku wtórnym), lecz
> suma którą uzyskamy ze sprzedaży naszego mieszkania w naszym mieście jest
> conajmniej dwukrotnie mmniejsza od sumy tej samej klasy mieszkania w W-wie.
> Mąż obecnie rozpoczął dzaiałalność gospodarczą,ja niestety zmuszana byłam do
> przejśćia na wcześniejszą emeryturę. Czy mamy szansę uzyskać kredyt w banku i
> w którym?


Jesli stac Panstwa na wynajem za 1400 zl to take na rate kredytu. Pewnym
problem moze byc wiek. Banki zycza sobie zeby kredytobiorca nie przekroczyl
pewnego wieku w momencie splaty ostatniej raty. Ale o kredyt moze sie ubiegac
syn.
Mieszkanie ktore chca Panstwo sprzedac moze byc uznane przez bank jako wklad
wlasny - bank moze zazadac np. umowy przedwstepnej sprzedazy - bedzie chcial
miec pewnosc ze srodki ze sprzedazy starego lokum przeznacza Panstwa na nowe.

Jesli chodzi o oferty bankow mysle ze najlepszym wyjsciem bedzie bezposredni
kontakt z doradca w naszym oddziale. Sczegoly 0801 670 000 Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Duża ulga budowlana - Grunt
Zakup gruntu nie należy do tej samej grupy wydatków co wydatki uprawniające
do "dużej" ulgi budowlanej. Stąd zakupu tego nie można skonsumować w ramach tej
ulgi.
Zmiany w przepisach spowodowały, iż zniesiono od 2002r. m.in. ulgę na zakup
gruntu. Możliwość odliczenia wydatku na ten cel za 2002r. istnieje jedynie w
przypadku nabycia prawa do odliczeń na zasadach obowiązyjących do końca 2001r. -
przedwstępna umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego). Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: ulga remontowa
radoslaw.gumulka napisał:

> Modernizację stanowi zwiększenie wartości użytkowej ale - modernizowac można
> dopiero po wytworzeniu. Nie można bowiem modernizować składnika, którego
budowa nie została zakończona.

Ale chyba budowa mieszkania w tym przypadku została zakończona.
Developer czy spóldzielnia nie przekazuja mieszkania
w stanie surowym? W dzienniku budowy chyba stoi kiedy budynek mieszkalny został
zakończony???
Jeśli mieszkanie zawiera wszystkie niezbędne instalacje elektryczne i wodne,
okna, drzwi zewnetrzne, podłogi (nawet jeśliby były wykonane jako wylewka
cementowa) to wszelkie dalsze prace wykonywane w nim później mozna już uznać za
modernizację. Nie rozumie Pan tego?

> W lokalu zamieszkiwac nie trzeba aczkolwiek trzeba nim władać.
>
No i własnie przedwstępna umowa sprzedazy lokalu, wraz z protokołem odbioru,
są wystarczającym tytułem prawnym. Przeciez wraz z odbiorem mieszkania
developer przekazuje kupującemu klucze i przekazuje mieszkanie do dyspozycji
_przyszłego_ własciciela.

Pozdrawiam
Janek Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Grudniowe starania
alez tu dzisiaj pustki....
żadna z Was nie siedzi przy kompie?
jak Wam mineła niedziela?
my byliśmy dzisiaj na "proszonym obiadku" u wujka redaktora i jego żony. Juz
ludzie w nieco starszawym wieku i dość sympatyczni - szczególnie jak się widuje
z nimi od czasu do czasu, bo jak częściej to ów wujek jest nieco męczący ale
dzisiaj było bardzo miło i sympatycznie - dobre jedzonko, naleweczka z pożeczek
i nawet kolędę zaśpiewaliśmy! ))
a teraz mężul gra w jakąś grę, ale zaraz go ścignę do jakiegos filmu...
a jutro podpisujemy przedwstępną umowę sprzedazy naszego mieszkanka!
ale bardzo bym chciała, by została mi z niego pewna pamiatka

14 dc - zrobiłam dziś test owu. Robiłam tez przedwczoraj - było pusto, temp
niska. Wczoraj też niska ale o tescie zapomniałam... dzisiaj temp się leciutko
podwyższyła, a na teście słaba druga kreska...
pytanie brzmi - czy możliwe, żeby temp sie podwyższała już przed albo w trakcie
owu? albo, żeby słaba kreska na teście wyszła po owu a nie przed? jak to w ogóle
interpretować? Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Wielka prośba do osób z Warszawy
My wczoraj podpisaliśmy umowę przedwstępną sprzedaży - sprzedaliśmy
mieszkanie w ciągu tygodnia. Ogłoszenia dawaliśmy tylko w
internecie - na gumtree, gratce i domiporta - chyba bo to mój M się
tym zajmował.
Mieszkanie 56 m, 3 pokoje, na bliskich Bielanach, w zielonej
okolicy, niski blok, pierwsze piętro. Cenę wyjściową daliśmy trochę
niższą od waszej ale oczywiście mieliśmy świadomość że za tyle nie
sprzedamy i chcieliśmy mieć pole do negocjacji.
Wasza cena wydaje mi się trochę za wysoka (bo zarówno dzielnica jak
i wieżowiec do mnie nie przemawiają ale to nie znaczy że nie
znajdzie się ktoś dla kogo będa atutami) bo ceny mieszkań
rzeczywiście ostatnio spadły, ale przecież nie ma sensu obniżać od
razu do 5 tys za metr. Jeśli chcecie sprzedać w miarę szybko to
obniżcie trochę ale tyle żebyście jeszcze mieli z czego schodzić
przy negocjacjach. Chyba że Wam się nie spieszy to możecie czekać i
a nuż się uda za tę cenę. Moi znajomi uparli się że nie sprzedadzą
za mniej niż ileśtam i chociaż to była zawyżona cena po ok 8
miesiącach znalazł się ktoś kto im tyle dał.
Powodzenia! Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: BBI DEVELOPMENT NFI
BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką celową

Treść raportu:
Zarząd Funduszu informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2007 r.,
Fundusz zawarł, jako Sprzedający, Przedwstępną Umowę Sprzedaży dotyczącą
nieruchomości położonych w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej/Białostockiej/
Markowskiej, będących przedmiotem przetargu, o którym mowa w Raporcie
Bieżącym nr 84/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (dalej: &#8222;Nieruchomości&#8221;).
Kupującym jest spółka celowa Realty Management Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka komandytowa &#8211; akcyjna&#8221;, z
siedzibą w Warszawie . Przedmiotem opisywanej przedwstępnej umowy jest prawo
użytkowania wieczystego działek gruntowych znajdujących się w obrębie
Nieruchomości oraz prawo własności położonych na tych działkach budynków,
budowli i innych urządzeń. Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta po
spełnieniu przez Sprzedającego warunków, związanych, w szczególności, z
podpisaniem przez Sprzedającego z Przedsiębiorstwem Państwowym Warszawska
Wytwórnia Wódek Koneser z siedzibą w Warszawie, przyrzeczonej umowy sprzedaży
przedmiotowych Nieruchomości oraz uzyskania przez Sprzedającego w dziale II
ksiąg wieczystych, prowadzonych dla Nieruchomości, prawomocnych wpisów prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli i innych
urządzeń znajdujących się na Nieruchomościach. Cena sprzedaży przedmiotu
przyrzeczonej umowy sprzedaży wyniosła 62.000.000 zł, z czego Kupujący wpłaci
Sprzedającemu zaliczkę w kwocie 30.000.000 zł, pozostała część ceny sprzedaży
zostanie w całości zapłacona przy zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży.
Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy
przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Podstawa prawna: § 5
ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

http://gielda.wp.pl/a,1,b,1,c,14,wid,88408...spiemitent.html

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: de>pl vertrag
Czy Rahmenkaufvertrag to będzie przedwstepna umowa sprzedaży?
Dotyczy umowy między firmami o współpracy handlowej.
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: de>pl vertrag


Iwona wrote:
Czy Rahmenkaufvertrag to będzie przedwstepna umowa sprzedaży?


A moze "umowa ramowa" sprzedazy/kupna?

Ludek

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy


Ale czy jednak? Czy nie bede musial jednak wystapic o plan
zagospodarowania
dla tejze dzialki, a potem o decyzje o warunkach zabudowy?


Sprawa jest bardzo prosta, teren nie jest objęty planem zagospodarowania
przestrzennego, więc jeśli chcesz się budować to musisz miec ustalone
warunki zabudowy. I tutaj zaczynają sie schody, bo aby je uzyskać by
wybudowac dom, to musisz mieć spełnione pewne warunki, a najwazniejsze to
dostep do drogi i dobre sąsiedztwo, czyli w najbliższym sąsiedztwie muszą
być domy.
Możesz wystąpić do gminy o ustalenie warunków zabudowy nie będąc
właścicielem gruntu, możesz taki warunek tez wpisać do umowy przedwstępnej
sprzedaży. A możesz również kupić i czekać na przygotowanie planu.
Zgodnie ze studum ta działka i tak będzie położona na terenie przeznaczonym
pod budownictwo, więc jeśli nie chcesz sie budowac od razu i cena jest
atrakcyjna to możesz kupić tak jak jest.


Pytania bonusowe:
1. Co zanczy 13.3 MR/MN w opisie dzialki?


Jest to zupełnie bez znaczenia, bo już dawno nie obowiązuje, a w nowym
planie będzie najprawdopodobniej inaczej. Każdy plan ma swoją legendę i tam
szukaj. Z mojego doświadczenia wygląda to na teren zabudowy
mieszkaniowej/zagrodowej.


2. Jakie informacje o tejze dzialce widnieja w ewidencji gruntow? Czy
moglbym
   zlozyc wniosek o udostepnienie tychze? Jak umotywowac taki wniosek?


Jako nie właściciel możesz poprosić o informacje z ewidencji gruntów.
Kosztuje to 5 zł, dostanie każdy i zawiera praktycznie te same informacje co
wypis z ewidencji gruntów z wyłączeniem okreslenia właścicieli.

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Kupno uzywanego mieszkania na kredyt?
Na pewno duzo osob kupowalo/ sprzedawalo mieszkanie. Poradzcie jesli
mieliscie doczynienia z podobna sprawa...


-akt wasnosci(w moim przypadku akt darowizny)


A co jest aktem wlasnosci, jezeli mieszkanie lokatorskie (a dokladnie to
wklad mieszkaniowy) dostalem w spadku po ojcu, a pozniej wspolnie z zona
wykupilismy i jest spoldzielcze wlasnosciowe? Czy przydzial lokalu (takie
pismo ze spoldzielni) ktory dostalismy po wykupieniu jest jednoczesnie aktem
wlasnosci?


-zaswiadczenie o niealeganiu z czynszem


A ja mam taki problem. Sprzedaje mieszkanie...
Kupujacy chce wziac na kredyt z banku tzn. on 25%, a bank 75%. Wszystko jest
niby OK, ale jak wyglada procedura kupowania mieszkania na kredyt?
Bo ostatnio dzwonil i poprosil o przygotowanie aktu wlasnosci ze spoldzielni
i zaswiadczenia o nie zaleganiu z czynszem - ze niby wymaga tego bank - to
OK.
Ale powiedzial ze chce spisac przedwstepna umowe sprzedazy, ale taka, w
ktorej on nie wplaci ani zlotowki zadatku, a poza tym nie chce w niej nawet
okreslic daty sprzedazy - mowi cos ze w banku zalatwianie kredytu potrwa
kolo miesiaca, a po drugie bank zawsze moze odmowic kredytu i wtedy umowa
zostanie zerwana...

Ja nie moge sie na to zgodzic, bo dla mnie umowa przedwstepna sprzedazy - to
taka, w ktorej:
 -ja dostane zadatek (10-20%) przepadajacy w razie gdy strona kupujaca nie
wywiaze sie z umowy,
-zostanie okreslony ostateczny, nieprzekraczalny termin wplaty pozostalej
kwoty i zawarcia umowy notarialnej np. 31 lipca 2002

W innym przypadku ja przez miesiac bede mial zwiazane rece, a kupujacy moze
zadzwonic na poczatku sierpnia, ze np. bank nie dal kredytu (= np. on
znalazl tansze mieszkanie) i nie poniesie zadnych konsekwencji (bo nie
wplacil zadnego zadatku).

Ech... Zeby to nie byl trudny czas na sprzedaz mieszkania i zeby bylo wiecej
kupujacych, to bym chetnie z niego zrezygnowal - tym bardziej ze cena jest
raczej atrakcyjna dla kupujacego...

Jak sadzicie mam racje? Powinienem twardo trzymac sie swojego stanowiska?

Tomek

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Kupno uzywanego mieszkania na kredyt?
Określ w umowie przedwstępnej jakieś warunki wycofania się z umowy (nawet
takie, że strona może się wycofać bez podania przyczyny). Jak nie ma
warunków zerwania umowy to nieznane są tryby jej zerwania i strona
poszkodowana może (teoretycznie) targać drugą gdzieś przed są di udowadniać
jakieś straty i inne bzdury.
Pamiętaj, że to ty sprzedajesz mieszkanie więc masz lepszą sytuację, nie
musisz się zgdzać na warunki kupującego.
Po to w umowach przedwstępnych są zadatki aby chronić strony przed
nieodpowiedzialnymi działaniami drugiej strony. Niech gość płaci zadatek.
Arek

Użytkownik "Mariusz" <mariusz-filtr.antyspam@microb.uni.wroc.plnapisał
w wiadomości

26.06.2002 Tom napisał(a) na pl.misc.budowanie:

| Ja nie moge sie na to zgodzic, bo dla mnie umowa przedwstepna
sprzedazy - to
| taka, w ktorej:
|  -ja dostane zadatek (10-20%) przepadajacy w razie gdy strona kupujaca
nie
| wywiaze sie z umowy,
| -zostanie okreslony ostateczny, nieprzekraczalny termin wplaty
pozostalej
| kwoty i zawarcia umowy notarialnej np. 31 lipca 2002

| W innym przypadku ja przez miesiac bede mial zwiazane rece, a kupujacy
moze
| zadzwonic na poczatku sierpnia, ze np. bank nie dal kredytu (= np. on
| znalazl tansze mieszkanie) i nie poniesie zadnych konsekwencji (bo nie
| wplacil zadnego zadatku).

A jakie będą konsekwencje, jeśli Ty znajdziesz innego kupca i wycofasz się
z
tej "umowy przedwstępnej"? Takie, jak przy wycofaniu się kupującego, czyli
żadne.  ZTCW taki papierek ("umowa przedwstępna") jest potrzebny w
bankowej
biurokracji, więc spokojnie możesz go podpisać, nie wiążąc sobie rąk.
Oczywiście jeśli to co napisałem o Twoich konsekwencjach jest prawdą.

--
 - Mariusz
 - @ microb.uni.wroc.pl


Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Przedwstepna umowa sprzedazy
Witam

Gdzie w sieci moge znalezc przyklad przedwstepnej umowy sprzedazy auta
(z uwzglednieniem zadatku).

Z gory dzieki za odpowiedzi

Pozdrawiam
Mario

  Mario.vcf
< 1K Pobierz

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: prawnik nieruchmości


oceni i doradzi w sprawie podpisania "umowy przedwstępnej
sprzedaży nieruchomości lokalowej" ?


Myslę, że każde porządniejsze biuro (z licencja znaczy) może doradzić w tej
kwesti.
pozdr

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: podatek od sprzedazy mieszkania - platnosc w ratach

"Kriss" <k9966WYTNI@poczta.onet.pl wrote in message


Możesz podać jakikolwiek przykład w którym akt notarialny sprzedaży
nieruchomości nie przenosi własności z chwilą jego podpisania? Co do
powstania obowiązku podatkowego się nie wypowiadałam. Jedynie wyrażałam
swoją opinię na temat warunków, które miałyby warunkować przeniesienie
własności i które miałyby być umieszczone w akcie notarialnym sprzedaży
nieruchomości.
--
Pozdrawiam
Joanna
http://www.jduszczynska.republika.pl/

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gdzie sprzedający otrzymuje
99,9%
ceny jako zaliczka lub zadatek , nieruchomość jest wydana kupujacemu we
władanie ale strony postanawiają przenieść własność umową ostateczną za 4
lata
i po dopłacie kwoty 1zł do ustalonej wcześniej ceny. To dość często
stosowany
zabieg "techniczny" odraczajacy moment powstania obowiązku podatkowego lub
nawet brak powstania obowiązku.Jednym słowem kupujacy włada nieruchomością
swobodnie jak właściciel ale właścicielem stanie się po 4
latach.Sprzedający
natomiast dostaje kasę wolną od podatku i sobie nią obraca.

Przykład nie na miejscu, bo w ogóle nie ma tutaj przeniesienia własności.
A twój przykład raczej potwierdza niż zaprzecza temu co napisał Kriss.

I strasznie ryzykowny. Bo właściciel takich umów przedwstepnych może
podpisać kilka, a potem się ulotnić.
I ani kasy ani mieszkania.
Trzeba być frajerem, żeby dac komuś tyle kasy i nie mieć żadnego
zabezpieczenia.

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Cesja wraku auta z AC a VAT
Użytkownik Gotfryd Smolik news napisał:


On Sun, 10 Dec 2006, Tomasz Staszewski wrote:

|  Mi to wygląda na zwykłą sprzedaż samochodu (już wraka) a nie "cesję".
|  Jest rzecz, jest własciciel, jest nowy właściciel...
|  Źle patrzę?

| Przepraszam, że wątek po takim czasie odgrzebuję, ale dopiero teraz
| przeczytałem.

 :)

| A jak Ci wygląda analogiczna sytuacja tylko wraka nie ma, bo nie wypadek
| a kradzież i cesja jest warunkowa (jakby się znalazł to...)?

 A nie przypomina to trochę umowy przedwstępnej sprzedaży domu?
 Jeśli taką umowę nazwać "cesją", to mamy taką samą konstrukcję: jest
właściciel, jest *potencjalny* właściciel ktory ma prawo do zakupu...
 Różnica też jest, ale idzie o ideę: umowa się kończy w momencie kiedy
zostanie spełniony (lub definitywnie wypada z możliwości spełnienia
jej warunek)!
 Czyli w opisywanym przypadku sprzedaż wraka miałaby miejsce wtedy,
kiedy by się znalazł.


Ale od strony VAT to chyba nie tak. Odszkodowanie a sprzedaż są to dwie
różne czynności.
Zastanawiam się, czy  w takiej sytuacji należałoby korygowac podatek VAT
np, (vide---nasza dawna dyskusja odnosnie korekt VAt od ST). Nie
nastąpiła sprzedaż, nie ma sytuacji, że rozporządzono towarem w inny
sposób niz należało (zakładam, że kradzież była faktyczna;-)). I bardzo
nie chce mi się w tej chwili sięgać do ustawy, więc moge byc w olbrzymim
błędzie.

Dla dochodówki, jeżeli była polisa AC, a  skoro odszkodowanie, wieć
była, należy uznać za przychód odszkodowanie, a nie zamrtyzowaną część w
koszty.

Dla VAT, na chwilę obecną - potraktować to jako czynność neutralną
całkowicie. A gdyby rak się odnalazł, wtedy chba faktycznie należałoby
się zastanowić nad korektą podatku z godnie z 91? albo w okolicach.

Przy czym nawet nei wczytywałąm się, czy chodzi tylko o dochodókę, czy
też o VAT również - tak mnie naszlo;

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Czy podpisac taka umowe? (dlugie)

stern wrote:
dudziks przeczytał/a(?), pomyślał/a(?), napisał/a(!):

UMOWA PRZYRZECZENIA SPRZEDAZY WYODREBNIONEGO
LOKALU MIESZKALNEGO W WYBUDOWANYM W TYM CELU
BUDYNKU

umowa przedwstępna sprzedaży


No wlasnie: czy to sie czesto zdaza ze zamiast umowy sprzedazy
klient podpisuje najpierw umowe przedwstepna?

czy Twój developer nie ma pozwolenia na budowę?


Wlasnie jeszcze nie ma :-(. Sprawa sie podobno toczy i pozwolenie maja
dostac w grudniu.

§7
1. W przypadku zwłoki Sprzedajacego w oddaniu budynku w terminie wskazanym
w § 6 Sprzedajacy zapłaci Kupujacemu kary umowne w wysokosci
równej odsetkom ustawowym za kazdy dzien zwłoki nie wiecej jednak niz
kwota stanowiaca równowartosc 5% 3 ceny okreslonej w § 5 ust.1
niniejszej Umowy.

tego nie rozumiem,
od jakiej kwoty mają być liczone odsetki???


od ceny mieszkania okreslonej w par5:
§5
1. Strony ustalaja ze całkowita cena zakupu lokalu mieszkalnego opisanego
w § 4 ust. 1 Umowy wraz z odpowiednim udziałem w czesciach wspólnych
budynku i udziałem we własnosci działki wynosi ................ zł (słownie
złotych) według wyliczenia: m2 * zł/m2

2. W przypadku, gdy zwłoka Sprzedajacego w wykonaniu niniejszej Umowy
przekroczy 90 dni Kupujacy moze odstapic od Umowy.

dopiero po 3 miesiącach? :-)

zwiększ te 10 % :-)


Nie sa skorzy do negocjacji - maja teraz duzo chetnych na te mieszkania :-(

imho nie jest tak źle,


Na + przemawia pozycja firmy i opinie dotychczasowych klientow.

Pozdrowienia
Marcin


Dzieki za odpowiedz,

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Czy podpisac taka umowe? (dlugie)
dudziks przeczytał/a(?), pomyślał/a(?), napisał/a(!):

stern wrote:

dudziks przeczytał/a(?), pomyślał/a(?), napisał/a(!):

UMOWA PRZYRZECZENIA SPRZEDAZY WYODREBNIONEGO
LOKALU MIESZKALNEGO W WYBUDOWANYM W TYM CELU
BUDYNKU

umowa przedwstępna sprzedaży

No wlasnie: czy to sie czesto zdaza ze zamiast umowy sprzedazy
klient podpisuje najpierw umowe przedwstepna?


Czy to pytanie podchwytliwe? :-)

A zatem - mając na uwadze ilość zawieranych codziennie umów sprzedaży
w odniesieniu do umów przedwstępnych - nie.

Ale w takim wypadku jak Twój - jak najbardziej.

§7
1. W przypadku zwłoki Sprzedajacego w oddaniu budynku w terminie wskazanym
w § 6 Sprzedajacy zapłaci Kupujacemu kary umowne w wysokosci
równej odsetkom ustawowym za kazdy dzien zwłoki nie wiecej jednak niz
kwota stanowiaca równowartosc 5% 3 ceny okreslonej w § 5 ust.1
niniejszej Umowy.

tego nie rozumiem,
od jakiej kwoty mają być liczone odsetki???

od ceny mieszkania okreslonej w par5:


chyba jestem za głupi, żebyto pojąć.
w § 7 napisano, że zapłacą odsetki ustawowe i że ich wysokość
nie może przekroczyć 5 % wartości mieszkania.

Ale nie napisali, że te ustawowe (chyba) 30% jest liczone od ceny
sprzedaży.

Jeśli tak jest to jest to niezły dla Ciebie zapis.
Zakładając że mieszkanie jest warte 150.000
za każdy dzień zwłoki dostaniesz ok 120 zł.

jeśli oni są gotowi dać takie warunki,
to chyba naprawdę są pewni że zdążą w terminie.

Na + przemawia pozycja firmy i opinie dotychczasowych klientow.


a zaprosisz na parapetówę? :-)

Pozdrowienia
Marcin

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: 59 kc? a jak nie to czy jest jakis inny sposób?

Tak wiec, umowe jaka zawarliscie, to umowa przedwstepna (art 389 kc)
umowy
sprzedazy.

Zawarliśmy umowę sprzedaży. Forma pisemna była forma dodatkową.

jak zrozumialem, umowiliscie sie na sprzedaz konkretnej koparki, za
konkretna cene w przyszlosci (warunek - jak gosc wroci do Polski). To nie
jest umowa sprzedazy, tylko umowa przedwstepna.

Jesli zawarliscie umowe sprzedazy, to z chwila zawarcia umowy koparka stala
sie twoja, a gosc sprzedal twoja wlasnosc.

A jeśli chodzi o odszkodowanie, to jakiego odszkodowania mogę żądąć tzn.
My podpisaliśmy umowę sprzedaży na 34 000 zł, a on prawpodobnie sprzedał
ją za
39 000 zł.


to nie ma znaczenia - nie liczy sie, ile on na tym zyskal, tylko to, ile ty
na tym straciles - musisz rozroznic odszkodowanie od wydania bezprawnie
uzyskanych korzysci.

Czy mogę wtedy żądać odszkodowania w wysokości 39 000 zł co w końcowym
rozrachunku (39-34) da mi dodatkowe 5 tysięcy + zwrot kosztów sądowych.
Domniemywam tak, gdyż w sumie wynikałoby z tego, że on sprzedał moją


własność.
sprzedal twoja wlasnosc o ile byla to umowa sprzedazy:

umowa sprzedazy wyglada tak:

Strony zgodnie postanawiaja:
1. Sprzedawca przenosi wlasnosc koparki nr rej W0 DUPA marki CAT  na
Kupujacego.
2. Kupujący zobowiazuje sie zaplacic Sprzedajacemu cene 34'000pln w terminie
2 tygodni gotowka w siedzibie sprzedawcy.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastapi po zaplaceniu ceny w siedzibie
Sprzedajacego.

Umowa przedwstepna sprzedazy natomiast tak:

Strony zgodnie postanawiaja:
1. Sprzedawca zobowiazuje sie do sprzedania Koparki nr rej W0 DUPA marki CAT
Kupujacemu
2. Strony ustalaja cene transakcji na 34'000pln
3. Kupujacy zobowiazuje sie do kupienia Koparki od Sprzedajacego
4. Sprzedaz zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od powrotu Sprzedawcy do
Polski, nie pozniej jednak, niz z uplywem miesiaca.

Przytocz cala tresc swojej umowy, moze czegos sie doczytamy. Wyslij tez
wymieniana korespondencje (wykladnia oswiadczenia woli)

p.
W,

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Sprzedaż nieruchomości - Pilna rośba o wskazówkę.
Przy twojej umowie z Miastem notariusz umieści wniosek o założenie kw i
umowę sprzedaży będziesz mógł podpisać dopiero jak Sąd ją założy (faktycznie
3-4 miesiące zależy od wielkości miasta im mniejsze tym szybciej, słuszałem,
że np. w Warszawie trwa to prawie rok!!!!!)
Jesli masz już klienta to podpisz z nim umowę przedwstępną sprzedaży - niech
ci zapłaci np.20% ceny i niech użytkuje garaż a po tych kilku miesiącach
podpiszecie sobie umowę sprzedaży - chyba dobre wyjście

Paweł Puch
prawnik

| Chyba jeszcze nie byłeś u notariusza

Tak, to prawda - mówiłem w czasie przeszłym ale prawda jest taka, że umowę
notarialną z Urzędem Miasta podpisuję jutro. Po prostu, chciałem się
dowiedzieć jaka jest procedura po tym fakcie.

| księga wieczysta na tę nieruchomość już istnieje bo jest to wymóg
ustawowy
| gdyż użytkowanie wieczyste powstaje z chwilą wpisu w księdze wieczystej
| (wpis ma charakter konstytutywny), bez księgi wieczystej po prostu by
nie
| powstało.

Dzwoniąc do kancelarii notarialnej uzyskałem trochę zawiłą odpowiedź - że
aby sprzedać tą nieruchomość muszę najpierw założyć dla niej Księgę
Wieczystą (?!) (co trwa około 4 miesięcy i wiąże się z dodatkowymi
kosztami). Trochę mnie to rozczarowało bo mam kupca na "tą chwilę" a
kiedyś
, właśnie na tej grupie czytałem (co prawda sprawa dotyczyła
przekształcenia
i sprzedaży mieszkania spółdzielczego), że jeśli nieruchomość nie posiada
KW.  to po nabyciu praw do niej ( orzeczenie nabycia spadku, umowa z
Urzędem
Miasta)  KW można założyć od razu na przyszłego nabywcę. Liczyłem, że
zaoszczędzę trochę formalności i kosztów.
Tak więc rozumiem, że ta nieruchomość musi posiadać KW  a przy podpisaniu
umowy, notariusz złoży wniosek o stosownym wpis do niej stwierdzający moje
prawa?

| Do sprzedaży potrzebny ci :
| - odpis z księgi wieczystej
| - wypis z rejestru gruntów
|  opłata sądowa od wpisu do księgi wieczystej ponosi kupujący i jest to
około
| 1,5 % od ceny, oprócz tego 2% podatku od czynności cywilnoprawnych i
| wynagrodzenie notariusza także zależne od ceny. No ale nie martw się bo
| zwyczajowo koszty ponosi Kupujący.

| no chyba tym razem jednoznaczna odpowiedź co?

Tak - wielkie dzięki!  Jeszcze tylko jedno pytanie : czy mogę tą
nieruchomość sprzedać w takim stanie formalnym czy dopiero po wpisaniu
mnie
do KW  jako właściciela ?

Pozdrawiam


Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: umowa bez daty


----- Original Message -----
From: "M.ateusz T.orbus" <t@interia.pl
To: <pl-soc-pr@newsgate.pl
Sent: Wednesday, May 09, 2001 11:48 AM
Subject: umowa bez daty

Jest umowa przedwstepna sprzedazy mieszkania.
W umowie tej okreslona jest juz zaplacona zaliczka, kwota za ktora
mieszkanie
zostanie sprzedane/kupione i data zaplacenia reszty pieniedzy - czyli
terminu faktycznego przejecia mieszkania
- nie zostala wpisana do tej umowy. Kupujacy zadeklarowali ustnie termin
wplaty pieniedzy.
Z terminu tego sie nie wywiazali, wiec czy taka umowe mozna potraktowac
jako
niedotrzymana przez kupujacego,
traktujac ustna deklaracje jako uzupelienie umowy, czy tez jest jakis
okreslony prawnie
termin w ktorym umowa 'wygasa', czy tez umowa ta jest na wiecznosc az
kupujacy
zdecyduje sie wplacic pozostala naleznosc i dostac w zamian mieszkanie.
A moze taka umowa bez daty jest wogole nie wazna ?
Kupujacy wplacili zaliczke. Umowa mowi ze jesli kupujacy nie dotrzyma
warunkow
umowy traci zaliczke, jesli sprzedajacy - daje kupujacemu podwojna
zaliczke.
Jakie argumenty prawne moga sklonic kupujacego do przyspieszenia zaplaty i
ostatecznego kupna mieszkania ?
dziekuje za wszelkie uwagi
mat


Umowa została ważnie zawarta.
Reszta kwoty jest wymagalna po wezwaniu kupującego do zapłaty reszty ceny.

Należałoby zatem:
1) wysłąć wezwanie do uiszczenia reszty ceny sprzedaży
2) w razie bezkutecznego upływu terminu wszcząc proces o uiszczenie tej
kwoty.

Zapłata nie jest warunkiem umowy. (nawiasem mówiąc  nie wolno zawierać umów
sprzedaży nieruchomości pod
warunkiem).

Samo mieszkanie natomiast jest już własnością kupującego.

pozdr.

ja
proponuję wezwanie kupującego do

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: umowa bez daty

Jest umowa przedwstepna sprzedazy mieszkania.
W umowie tej okreslona jest juz zaplacona zaliczka, kwota za ktora
mieszkanie
zostanie sprzedane/kupione i data zaplacenia reszty pieniedzy - czyli
terminu faktycznego przejecia mieszkania
- nie zostala wpisana do tej umowy. Kupujacy zadeklarowali ustnie termin
wplaty pieniedzy.
Z terminu tego sie nie wywiazali, wiec czy taka umowe mozna potraktowac
jako
niedotrzymana przez kupujacego,
traktujac ustna deklaracje jako uzupelienie umowy, czy tez jest jakis
okreslony prawnie
termin w ktorym umowa 'wygasa', czy tez umowa ta jest na wiecznosc az
kupujacy
zdecyduje sie wplacic pozostala naleznosc i dostac w zamian mieszkanie.
A moze taka umowa bez daty jest wogole nie wazna ?
Kupujacy wplacili zaliczke. Umowa mowi ze jesli kupujacy nie dotrzyma
warunkow
umowy traci zaliczke, jesli sprzedajacy - daje kupujacemu podwojna
zaliczke.
Jakie argumenty prawne moga sklonic kupujacego do przyspieszenia zaplaty i
ostatecznego kupna mieszkania ?


Wg mnie: Czy ta umowa przedstępna została sporządzona w formie aktu
notarialnego? Jeśli nie a nie ma innych postanowień tej umowy przedstepnej,
to sprzedający nie może domagać sie zapłaty a może dopiero   przed sprzedażą
właściwą czyli po (albo chwile przed jak w praktyce)  sporządzeniem umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego (sprzedaży własciwej). Jeśli do
sprzedaży (bo kupujący nie chce) nie dojdzie może zatrzymać datatek i
domagać sie dodatkowo odszkodowania w granicach tzw. negatywnego interesu
umowy czyli po ludzku zwrotu tych kosztów które poniosł w związku z
przygotowaniem sie do umowy (opłacenie notariusza, opłaty skarbowej, koszty
przelewu) Jeśli umowa przedstępna --akt notarialny to kupujący może wezwać
do zapłaty a po bezskutecznym upływie terminu:
1. jak poprzednio zatrzymać zadatek i żądać odszkodowanie
2 założyc sprawę o zawarcie umowy czyli złożenie przez kupującego
oświadczenia o zawarciu tej umowy
Pod warunkiem że umowa przedstępna spełnia warunki umowy przedstępnej.
Pozostaje jeszce kwestia ustnych ustaleń terminu do zapłaty ale nawet bez
nich można uznać iż kupujący jest obowiązany do zapłaty po wezwaniu (jego
zobowiązanie stanie sie wtedy wymagalne).Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Umowa przedwstepna sprzedazy mieszkania
Witam,
Czy sprzedajacy ktory zawarl umowe przedwstepna sprzedazy
moze dalej poszukiwac nowych kupujacych - np. sklonnych
zaoferowac wyzsza cene ?
Czy KC mowi cos na ten temat ?
Dziekuje
Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Sprzedaż domu / Hipoteka
dziękuję bardzo za załączone informacje.
Muszę w takim razie dokładnie poradzić się u notariusza. Mam nadzieję, że nie
jestem zbyt naiwny ufając notariuszowi iż sprawdzi promesę bankową i agwarantuje
moje bezpieczeństwo.
Dzięki Twojej informacji będę jednak dużo bardziej ostrożny.
Pozdrowienia
Paweł


On Sun, 25 Aug 2002 17:47:02 +0200, sinus23 wrote:

| Chcę sprzedać dom. Kupujący zamierza zaciągnąć pożyczke na hipotekę.

| W jaki sposób można sie zabezpieczyć, że otrzymam należne mi za dom
| pieniądze?

Ja bym widzial dwa wyjscia z sytuacji, ale nie wiem na ile w twoim
przypadku sa one realne do wykonania.

1)
Niektore towarzystwa ubezpieczeniowe oferowaly swego czasu
gwaracje zaplaty ceny (swego rodzaju zabezpieczenie zaplaty ceny
wystawiane na zlecenie osob bioracych kredyt na zakup np mieszkania),ale
osobiscie nie zetknalem sie z takim produktem i nie wiem jakie sa jego
warunki.Musicie popytac, czy jakies towarzystwo oferuje taki produkt i
czy jest realne, aby zagwarantowalo ze twoj kontrahent zaplaci
naleznosc (tresc takiej gwarancji trzeba bardzo dokladnie przeczytac, bo
moze sie okazac, ze jest nic nie warta).
Nie wiadomo, czy towarzystwo ubezpieczeniowe oceni pozytywnie
wiarygodnosc nabywcy (na tyle pozytywnie aby zaryzykowac wystawienie
gwarancji), no i
nie wiadomo ile bedzie chcialo, aby za ta gwarancje zaplacic.

2)
Przy podpisaniu umowy sprzedazy trzeba okreslic termin w jakim ma nastapic
zaplata. Zaplate mozna zabezpieczyc hipoteka (tylko nie wiem czy bank sie
na to zgodzi, bo do czasu zaplaty przez kredytobiorce ceny, hipoteka
banku bedzie druga w kolejnosci).

Dodatkowo radze aby dluznik poddal sie rygorowi egzekucji w trybie art
777 pkt 4 kpc (notariusz bedzie wiedzial co tam wpisac).

| Co trzeba zrobić, aby w przypadku nie otrzymania pieniędzy,
| powrócić do starego wpisu w księdze wieczystej a tym samym pozostać
| właścicielem domu?

Niestety niewiele.
Nawet, gdyby podpisac umowe przedwstepna sprzedazy (z powrotem), to i
tak bedzie tam juz hipoteka banku.
Jezeli wiec uzgodnicie, ze w razie czego przeniesiecie z powrotem
wlasnosc na ciebie, to co prawda odzyskasz nieruchomosc, ale obciazona
hipoteka no i bank ja zlicytuje.

--
Wojciech


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania = sprawa pilna


Czy jest gdzieś w necie jakiś przykład umowy przedwstępnej sprzedaży
mieszkania?


tutaj zajrzyj
http://republika.pl/jkdj/przydatne/index.html

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: umowa przedwstępna na nieruchomość
In article <c1q9ph$r2@nemesis.news.tpi.pl, piesl@wp.pl says...


czy taka umowa musi by? potwierdzona notarialnie ?

Uk?ad jest taki:

Umawiam si? ze zbywcą na podstawie umowy pomi?dzy nami i? ja mu sprzedaje
mieszkania na raty. Po sp?aceniu ca?ej nale?ności mieszkanie owo przechodzi
na jego w?asnoś?. Obecnie osoba ta p?aci mi raty miesi?czne i zgodzi?a si?
na taki uk?ad (bliski przyjaciel rodziny mojej).


Taki uklad jest dopuszczalny ale nie w formie "sprzedazy na raty"

Musicie zawrzec umowe przedwstepna sprzedazy mieszkania w ktorej kupujacy
zobowiazuje sie dokonywac wplaty zaliczki  na poczet ceny w okreslonych
odstepach czasu, sprzedajacy zobowiazuje sie do zawarcia umowy
przyrzeczonej w okreslonym terminie i zaliczenia wplat na poczet ceny
nabycia. Umowa przedwstepna musi wskazywac termin w ktorym zawarta
zostanie umowa przyzeczona i cene mieszkania.


1.Wobec tego czy potrzeba tutaj notariusza  fazie takiej umowy wst?pnej.


Nie. Ale jesli umowa zostanie zaqwarta w formie pisemnej to w razie gdyby
ktorakolwiek ze stron odmowila zawarcia umowy przyzeczonej, to drugiej
stroni sluzy wylacznie mozliwosc dochodzenia odszkodowania. Gdyby umowe
 przedwstepna zawarto w formie aktu notarialnego, to druga strona moglaby
sie domogac wyroku zobowiazujacego do zawarcia umowy przyzeczonej.


2. Czy po spisaniu takiej umowy wst?pnej, nabywca w?ada nieruchomością


Tylko jesli strony tak postanowia. W przeciwnym razie nie.


3. Czy jeśli pope?niam b?ąd w rozumowaniu to jaki i jak zrobi?, aby taka
umowa by?a wią?ąca prawie. Bo mi?dzy nami jest wszystko w porządku, on nie
obawia si?, ?e go oszukam.


j.w.


4. Kupujący mieszka tam ju? 5 lat i nied?ugo ko?czy si? sp?acanie rat.
5. Jak to wygląda jeśli chodzi o w?asnoś? i w?adanie nieruchomością.


Wlasnosc przejdzie na kupujacego z chwila zawarcia umowy przyzeczonej.

Dan.

Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości
czy możliwe jest sporządzenie dwóch umów zawierających:
1) podpisana z dniem 01.10.2009 UMOWA NAJMU w której zawarte będzie to
że najemca zobowiązuje sie do płacenia czynszu w wysokości 372 zł BEZ kosztów
WYNAJMU do 31.12.2009

2) podpisana z dniem 01.10.2009 na okres od 01.01.20010 do 01.09.2009 i
właśnie nie wiem czy ona powinna być zatytułowana jako umowa najmu czy
przedwstępna umowa sprzedaży.. najemca zobowiązuje się do płacenia czynszu
372 zł i najmu w wysokości 200 zł, zobowiązujemy się też do remontu i tym
samym do podwyższenia wartości mieszkania, i domagamy się w zamian za to
że jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego niedobrego to jest zmuszony
zwrócić nam koszty remontu (ponieważ sam mieszkanie sprzeda w tym
momencie drożej) Chciałabym jeszcze by było tam jakieś zapewnienie że
jeśli na rynku nieruchomości nie będzie żadnej rewolucji to cena mieszkania
ustalona dnia 01.10.09 wynosząca 145000 nie zmieni się,
Umowa powinna także gwarantować, że mieszkanie jest "czyste", czyli: bez żadnych
wad prawnych (np. hipoteki na kilkaset tysięcy), fizycznych (zalewających
sąsiadów), zaległości czynszowych (niezapłacone rachunki za mieszkanie za
kilkanaście tysięcy) bądź wcześniej podpisanej innej umowy przedwstępnej.
Można również zawrzeć punkt że Najemca/Kupujący z dniem podpisywania umowy najmu
nie posiada środków pieniężnych by sfinansować transakcję, dlatego tez
zobowiązuje się wziąć kredyt, tym samym mam prawo do pierwokupu, a
zabezpieczeniem z mojej strony jest to że remontuję to mieszkanie więc wkładam
pieniądze w coś co nie jest moją własnością.


Obejrzyj wicej wiadomoci z tematuTemat: Sprzedaz mieszkania - jakie doswiadczenia?
witam
własnie finalizujemy sprzedaz 3 pokoi na kabatach, bezposrednio. Ogłoszenia
dawalismy w internecie, gazecie wyborczej i oczywiście zgłosiło sie mnóstwo
agencji- my akurat zgadzaliśmy sie na pośrednictwo. Daliśmy też ogłoszenie na
lokalnej tablicy ogłoszeń w biurze ogłoszeń GW na wąwozowej róg cichej wody.
Pierwszych kupujacych powaznie zainteresowanych mielismy po ok miesiacu od
dania ogłoszenia. Mieszkanie nie należało do okazyjnych cenowo. Ponieważ
zmieniły nam sie plany zrezygnowaliśmy - chcielismy sprzedac mieszkanie w
sierpniu 2005 a klienci nie chcieli tyle czekać. W koncu kwietnia powiesilismy
ogłoszenie na balkonie mieszkania od ulicy. pod koniec maja podpisaliśmy umowę
przedwstępna.Jeśli chodzi o umowy to przygotuje je notariusz, dobrze jednak
wiedzieć co w takiej umowie powinno się znależć-spotkalismy się z przypadkiem
bardzo niedbałego notariusza. Poczytaj forum notariusz i nieruchomosci,
poszukaj w internecie. To ważne bo kupujący pokrywa koszty kupna więc
zwyczajowo to on wybiera notariusza a nie ty. Dokumenty potrzebne do sprzedaży
zależą od tego jakiego typu jest to mieszkanie -jesli spółdzielcze własnosciowe
to potrzebne bedzie zaswiadczenie do sprzedazy ze spółdzielni-nie bierz na
zapas bo jest aktualne tylko przez pewien czas.Pamietaj że w razie wątpliwości
co do formy umowy i jej postanowien warto zasiegnać porady prawnika lub dobrego
notariusza. Ważnym punktem jest przedwstepna umowa sprzedazy- kupujący powinien
wpłacic ZADATEK-jeśli zrezygnuje z kupna ty go zatrzymujesz-jeśli ty się
wycofasz zwracasz dwukrotna wysokość tzn to co dostałaś od kupujacego plus
drugie tyle. Jeśli dostaniesz zaliczkę to w momencie rezygnacji kupujacego
musisz ja zwrócić.Jest jeszcze sporo innych szczegółow -ew pytaj na adres gazety
pzdr Kulka Obejrzyj wicej wiadomoci z tematu
Strona 3 z 4 • Wyszukiwarka znalaza 316 wypowiedzi • 1, 2, 3, 4
Szablon by Sliffka (© gwiazdy | www.dagmiian.pl)